Hét blad voor natuurprofessionals

Download hier het themanummer Groene grondstoffen

 

 

Nieuws over natuur, bos en landschap

16 jun 2016

Drone redt reekalfjes van maaimachine

Drones zorgen niet alleen voor verstoring in natuur maar kunnen ook nuttig worden ingezet. Bijvoorbeeld in het maaiseizoen. In het Twentse natuurgebied Roderveld redde een drone met warmtecamera vijf jonge reekalfjes.

Met een drone met warmtecamera zijn dieren vanuit de lucht te zien als geel-oranje vlekken. Reekalfjes kunnen zo veel gemakkelijker worden opgespoord en voor het maaien worden verplaatst.

De actie met de drone was een samenwerking tussen Natuurmonumenten, de plaatselijke jager, de Wildbeheereenheid Rossum en Dronexpert. Natuurmonumenten ziet in de toekomst ook kansen om de drones in te zetten bij de bescherming van weidevogels.

Lees meer op natuurmonumenten.nl >

28 apr 2016

Eerste eikenprocessierupsen-overlast eind mei verwacht

De eikenprocessierupsen zijn, ondanks de kou in maart, in de eerste helft van april uit hun eitjes gekomen. Bij normale temperatuurontwikkeling zullen rond 12 (zuiden) en 21 mei (noorden) de eerste rupsen met brandharen verschijnen. Vanaf eind mei kan dan de eerste overlast ontstaan.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht niet dat de overlast dit jaar groter zal zijn dan voorgaande jaren. De eerste vluchtperiode van de eikenprocessievlinders in 2015 was zeer gunstig. Later was er sprake van veel neerslag waardoor een deel van de vlinders niet verder kon vliegen. Relatief veel vlinders zetten hierdoor bij elkaar in de buurt hun eitjes af. Dat kan plaatselijk meer overlast tot gevolg hebben.

Lees meer op naturetoday.com >

18 apr 2016

Themanummer agrarisch natuurbeheer in het Engels

Het themanummer over agrarisch natuurbeheer (mei 2015) is nu ook uitgegeven in het Engels. De uitgave is vertaald in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, omdat er vanuit het buitenland veel belangstelling is voor de Nederlandse aanpak in het agrarisch natuurbeheer. De vijfhonderd exemplaren zullen internationaal verspreid worden.

Download het themanummer (pdf) >

8 apr 2016

Waterbuffels ingezet voor natuurlijke begrazing

Voor het eerst worden in Nederland waterbuffels ingezet voor natuurlijke begrazing. Het gaat om de Noordwaard bij Werkendam. De eerste dieren zijn deze week losgelaten. Samen met een kudde Schotse Hooglanders en Koniks moeten ze de Noordwaard openhouden in het kader van Ruimte voor de Rivier.

De Noordwaard is ingericht als overstromingsgebied. Voor een goede doorstroming is het belangrijk dat met name in de winter de vegetatie laag blijft. Verschillende grazers worden ingezet: Koniks gaan zorgen voor kort afgegraasde graslanden terwijl Schotse Hooglanders opkomende bomen en struiken snoeien. Voor de natste delen is de waterbuffel ideaal.

Lees meer op freenature.nl >

17 mrt 2016

Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland

Kent u het mooiste natuurgebied van Nederland? Staatssecretaris Van Dam heeft een verkiezing voor het mooiste natuurgebied aangekondigd; in april start de inschrijving voor de wedstrijd.

Elk gebied in Nederland, Nationaal Park of niet, kan meedoen aan de verkiezing. Een jury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven maakt een shortlist van de inzendingen. Na de zomer mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie natuurgebieden of landschappen met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

Vanaf april kunnen natuurgebieden via een bidbook worden gekandideerd voor de verkiezing. Uit dat bidbook moet blijken dat het gebied bijzonder genoeg is om een groot publiek te trekken en sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Binnenkort worden de exacte criteria voor de verkiezing gepubliceerd.

Lees meer op de website van het ministerie van EZ >

26 feb 2016

Onderzoek naar voorkomen wasbeerhond

De Zoogdiervereniging brengt van februari tot november dit jaar het voorkomen van de wasbeerhond in Noordoost-Nederland in kaart. Daarbij wordt het terreingebruik van de dieren, voortplanting, verspreiding, voedsel en ziekten en parasieten onderzocht. Wie keutels van een wasbeerhond vindt wordt gevraagd hier melding van te maken.

Lees meer over het onderzoek >

1 feb 2016

Friezen mogen dit jaar geen kievitseieren rapen

De provincie Fryslân vindt de stand van kievit te ongunstig en geeft daarom dit jaar geen ontheffing voor het rapen van kievitseieren.

Het is een Friese traditie om het eerste kievitsei van het jaar aan te bieden aan de Commissaris van de Koning. Het rapen van kievitseieren is in principe verboden tenzij de provincie een ontheffing verleend. Zij moet dan wel eerst aantonen dat het goed gesteld is met de stand van de kievit. Afgelopen jaren heeft de provincie altijd een ontheffing verleend.

Onderzoek heeft nu uitgewezen dat er voor de kievit momenteel geen sprake is van ‘een gunstige staat van instandhouding’. Ook het toekomstperspectief in Friesland is ongunstig.

Leden van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog op nestbescherming. Om dit te stimuleren stelt de provincie voor om de Commissaris van de Koning het eerste legsel in het weiland te laten bezoeken. Het ei blijft hierbij in het nest liggen.

De BFWV reageert teleurgesteld. Zij is van mening dat het rapen van een beperkt aantal eieren geen negatief effect heeft op de populatie.

Lees meer op de website van de provincie Friesland >

21 jan 2016

Tuinvogeltelling: afname spreeuwen, veel kepen

In het weekend van 16 en 17 januari vond de 13e Nationale Tuinvogeltelling plaats, jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Net als voorgaande jaren werd de huismus het vaakst geteld, gevolgd door de koolmees en de merel. De merel werd in de meeste tuinen gezien.

Voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top-10. Het aantal getelde spreeuwen neemt al jaren af tijdens de Tuinvogeltelling. Dat komt overeen met ander onderzoek; zo is het aantal spreeuwen dat in ons land broedt de afgelopen 20 jaar met 40% afgenomen.

Opvallend is het grote aantal kepen. Kepen overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland zou momenteel sprake zijn van een goed mastjaar. Ook de opkomst van de halsbandparkiet was terug te zien in de telling.

Lees meer op tuinvogeltelling.nl >