Hét blad voor natuurprofessionals

Download hier het themanummer Groene grondstoffen

 

 

Nieuws over natuur, bos en landschap

9 aug 2016

Populatie damherten neemt toe ondanks maatregelen

Alle maatregelen om het aantal damherten in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen terug te dringen, lijken niets uit te halen, meldt RTV Noord-Holland. Het aantal damherten is dit jaar met 29 procent gestegen: vorig jaar leefden 3800 damherten in het gebied, dit jaar zijn er al 4800 geteld.

Sinds 2003 worden er maatregelen genomen om de populatie binnen de perken te houden. Sinds 2010 vindt afschot plaats buiten de leefgebieden. De provincies hebben nu vergunningen verleend om de populatie de komende vijf jaar terug te dringen tot een totaal van 800 tot 1000 damherten.

Natuurorganisaties hebben bezwaar aangetekend. De Faunabescherming pleitte eerder al voor een natuurlijk beheer, zoals in de Oostvaardersplassen. Volgens de organisatie is afschot dan helemaal niet nodig. Ook de Dierenbescherming komt in het verweer: anders dan beweerd werken maatregelen zoals hekken en wildrasters wel degelijk, vindt de club. Over enkele weken doet de rechtbank uitspraak.

26 jul 2016

Patiënt ziek door teken-encefalitisvirus

Voor de eerste keer is iemand in Nederland ziek geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. De besmetting trad zeer waarschijnlijk op na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de patiënt herstellende.

Het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) komt voor in verschillende landen in Noord-, Midden- en Oost-Europa, waaronder Duitsland en Oostenrijk. Onlangs werd het virus op de Sallandse Heuvelrug aangetroffen in teken.

Een infectie verloopt meestal zonder klachten, maar het TBE-virus kan na een griepachtig ziektebeeld, een ontsteking van de hersenvliezen en hersenen (meningo-encefalitis) veroorzaken. Daar is geen behandeling voor, maar meestal herstelt de patiënt volledig. Het RIVM adviseert medisch specialisten om bij patiënten met een hersen(vlies)ontsteking en een recente tekenbeet voortaan ook aan teken-encefalitis te denken.

Lees meer op de website van het RIVM >

8 jul 2016

Brede geelgerande waterroofkever kan niet zonder kokerjuffer

Europa’s strengst beschermde waterroofkever, de brede geelgerande waterroofkever, kan niet zonder een zeer hoge dichtheid aan kokerjuffers, blijkt uit onderzoek.

Larven van de brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) moeten in een paar weken tijd een enorm snelle groei doormaken. Onderzoek van Stichting Bargerveen en Onderzoekcentrum B-WARE wijst uit dat elke larve hiervoor 200 tot 300 kokerjuffers nodig heeft.

En dat gaat niet altijd samen met het Nederlandse natuurbeheer. Kokerjuffers komen in Nederland eigenlijk alleen voor in plas-drassituaties langs oevers met overhangend struweel. Maar in de herstelstrategieën voor zure en zwakgebufferde vennen en heideveentjes wordt aangeraden bosopslag op oevers te verwijderen.

De Brede geelgerande waterroofkever is voor het tiende jaar op rij in Nederland waargenomen en heeft daardoor nu de status ‘aanwezig’ in plaats van ‘uitgestorven’. Maar de populatie is zeer kwetsbaar, besluiten de onderzoekers.

Lees meer op naturetoday.com >

16 jun 2016

Drone redt reekalfjes van maaimachine

Drones zorgen niet alleen voor verstoring in natuur maar kunnen ook nuttig worden ingezet. Bijvoorbeeld in het maaiseizoen. In het Twentse natuurgebied Roderveld redde een drone met warmtecamera vijf jonge reekalfjes.

Met een drone met warmtecamera zijn dieren vanuit de lucht te zien als geel-oranje vlekken. Reekalfjes kunnen zo veel gemakkelijker worden opgespoord en voor het maaien worden verplaatst.

De actie met de drone was een samenwerking tussen Natuurmonumenten, de plaatselijke jager, de Wildbeheereenheid Rossum en Dronexpert. Natuurmonumenten ziet in de toekomst ook kansen om de drones in te zetten bij de bescherming van weidevogels.

Lees meer op natuurmonumenten.nl >

28 apr 2016

Eerste eikenprocessierupsen-overlast eind mei verwacht

De eikenprocessierupsen zijn, ondanks de kou in maart, in de eerste helft van april uit hun eitjes gekomen. Bij normale temperatuurontwikkeling zullen rond 12 (zuiden) en 21 mei (noorden) de eerste rupsen met brandharen verschijnen. Vanaf eind mei kan dan de eerste overlast ontstaan.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht niet dat de overlast dit jaar groter zal zijn dan voorgaande jaren. De eerste vluchtperiode van de eikenprocessievlinders in 2015 was zeer gunstig. Later was er sprake van veel neerslag waardoor een deel van de vlinders niet verder kon vliegen. Relatief veel vlinders zetten hierdoor bij elkaar in de buurt hun eitjes af. Dat kan plaatselijk meer overlast tot gevolg hebben.

Lees meer op naturetoday.com >

18 apr 2016

Themanummer agrarisch natuurbeheer in het Engels

Het themanummer over agrarisch natuurbeheer (mei 2015) is nu ook uitgegeven in het Engels. De uitgave is vertaald in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, omdat er vanuit het buitenland veel belangstelling is voor de Nederlandse aanpak in het agrarisch natuurbeheer. De vijfhonderd exemplaren zullen internationaal verspreid worden.

Download het themanummer (pdf) >

8 apr 2016

Waterbuffels ingezet voor natuurlijke begrazing

Voor het eerst worden in Nederland waterbuffels ingezet voor natuurlijke begrazing. Het gaat om de Noordwaard bij Werkendam. De eerste dieren zijn deze week losgelaten. Samen met een kudde Schotse Hooglanders en Koniks moeten ze de Noordwaard openhouden in het kader van Ruimte voor de Rivier.

De Noordwaard is ingericht als overstromingsgebied. Voor een goede doorstroming is het belangrijk dat met name in de winter de vegetatie laag blijft. Verschillende grazers worden ingezet: Koniks gaan zorgen voor kort afgegraasde graslanden terwijl Schotse Hooglanders opkomende bomen en struiken snoeien. Voor de natste delen is de waterbuffel ideaal.

Lees meer op freenature.nl >

17 mrt 2016

Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland

Kent u het mooiste natuurgebied van Nederland? Staatssecretaris Van Dam heeft een verkiezing voor het mooiste natuurgebied aangekondigd; in april start de inschrijving voor de wedstrijd.

Elk gebied in Nederland, Nationaal Park of niet, kan meedoen aan de verkiezing. Een jury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven maakt een shortlist van de inzendingen. Na de zomer mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie natuurgebieden of landschappen met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

Vanaf april kunnen natuurgebieden via een bidbook worden gekandideerd voor de verkiezing. Uit dat bidbook moet blijken dat het gebied bijzonder genoeg is om een groot publiek te trekken en sterk genoeg is om dat aan te kunnen. Binnenkort worden de exacte criteria voor de verkiezing gepubliceerd.

Lees meer op de website van het ministerie van EZ >